divendres, 2 d’octubre de 2009

A tal feina, tal sou.

Una de les problemàtiques que ens trobem els treballadors i treballadores de l´Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona, és que realitzem de manera regular tasques de superior categoria professional a l'assignada a cada un de nosaltres.
Veiem, per exemple, com els auxiliars fan feines de jardiner i fins i tot de cap de grup o bé jardiners que realitzen tasques d´encarregat.
Podem veure, també, com companys amb la categoria de xòfer i conduint vehicles de gran tonatge cobren el mateix que un peó que condueix un vehicle amb una cilindrada petita.
Aquests són només alguns exemples de com no son reconegudes les categories laborals amb relació de les tasques realitzades.
Un altre discriminació que patim es en funció de l´àrea o districte on estiguem destinats, on s'ens apliquen o no unes determinades primes per a la mateixa feina.
Hem d'exigir la consolidació de la categoria professional real del treballador, segons el treball real realitzat.
Hem d'exigir també
un catàleg de llocs de treball on estiguin ben delimitades les tasques de cada categoria laboral.